Wilayah hukum Kabupaten Bengkayang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari 17 kecamatan. Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 122 desa definitif. Adapun kecamatan tersebut terdiri dari :
 1. Bengkayang, meliputi Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalo                             
 2. Capkala                                                                                                                   
 3. Jagoi Babang                                                                                                            
 4. Ledo                                                                                                                         
 5. Lembah Bawang                                                                                                        
 6. Lumar                                                                                                                       
 7. Monterado                                                                                                                 
 8. Samalantan                                                                                                               
 9. Sanggau Ledo
 10. Seluas
 11. Siding
 12. Sungai Betung
 13. Sungai Raya
 14. Sungai Raya Kepulauan
 15. Suti Semarang
 16. Teriak
 17. Tujuh Belas